Contact Us

Nanjing headquarter and R&D center
E-mail: contact@semidrive.com
Address:Room 902, #17 Xinghuo Road, B Building , Nanjing Jiangbei New Area, China
Shanghai R&D Center
Address:#72, Room 102, Liangxiu Road, Shanghai, China
Beijing R&D Center
Address:West Campus, Taihe Culture Park, Xi'erqi Street, Haidian District, Beijing, China
Shenzhen Contact Address
Address:Room 503, BoFeng Building, Qingshui River 3rd Road, Luohu District, Shenzhen, China